Wydruki CJP

Proces tworzenia modeli w technologii druku CJP (ColorJet Printing) polega na selektywnym zespalaniu proszku. Zaletami tej technologii są szybki czas budowy modeli (2-4 cm wysokości modelu na godzinę), stosunkowo niskie koszty oraz możliwość druku modeli wielobarwnych.

Budowa modeli przebiega kilkuetapowo. Plik jest dzielony na cienkie warstwy. Te z kolei są przesyłane kolejno do drukarki, która zespaja je w całość tworząc fizyczny model będący precyzyjnym odzwierciedlenie projektu CAD. Model tworzony zostaje warstwowo poprzez zespalanie materiału proszkowego za pomocą specjalnego, kolorowego lepiszcza. Elementem, który dozuje ciecz jest głowica drukująca podobna do tych w drukarkach atramentowych. Proces nakładania i zespajania poszczególnych warstw jest powtarzany do momentu ukończenia budowy całego modelu.

Technologia ta sprawdza się przy tworzeniu modeli architektonicznych, modeli nowych produktów, medycznych, edukacyjnych, odlewniczych, inżynieryjnych, hobbystycznych a także wielu innych.